Vaccineren op maat

Over vaccineren van zowel mens als dier is regelmatig discussie. Uw dier moet uiteraard goed beschermd zijn, maar wordt er teveel ingeënt?
Uw huisdier wordt bij Dierenziekenhuis Assen jaarlijks ingeënt. Voordat uw huisdier de inenting krijgt, wordt het uitgebreid onderzocht. Dit noemen wij de jaarlijkse check-up. Deze check-up is van groot belang om aandoeningen in een vroeg stadium te vinden en te voorkomen dat uw huisdier er ziek van wordt.

Vaccineren op maat voor honden
Bij Dierenziekenhuis Assen wordt ‘vaccineren op maat’ al toegepast. Dit betekent dat we niet elk jaar de ‘grote cocktail’ geven, maar de vaccinatie aanpassen aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier.
Ons uitgangspunt is: zo min mogelijk vaccineren, maar uw hond moet wel goed beschermd zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de cocktailinenting voor honden tegen ziektes als parvo, hondenziekte en leverziekte niet jaarlijks nodig is. Daarom wordt de cocktail maar één keer in de 3 jaar gegeven. Uit experimentele studies is gebleken dat  de bescherming door de “cocktail” zelfs langer kan duren. Hoe weet u of uw hond voldoende beschermd is, en of het nodig is opnieuw te vaccineren? Dit is vanaf nu te meten met de Vaccicheck titerbepaling.
dogs-transparant

Vaccicheck titerbepaling
De Vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed bij de hond de antistoffen meet tegen parvo, hondenziekte en leverziekte. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat  jaar niet nodig. Op deze manier krijgt u een vaccinatieadvies op maat, passend bij uw huisdieren. Uw dier wordt alleen ingeënt tegen die ziekten waartegen de bescherming onvoldoende is. De betrouwbaarheid van de test is zeer goed, en de uitslag is dezelfde dag al beschikbaar.

Waarom de Vaccicheck?
De Vaccicheck is zinvol bij dieren die heel oud zijn, dieren die overgevoelig zijn voor de enting, bij zieke dieren, dieren waarbij de voorgeschiedenis van entingen onbekend is of in alle andere gevallen waarin u zo min mogelijk wil vaccineren en toch wilt zorgen voor voldoende immuniteitsstatus en bescherming van uw hond.
Verder blijven we natuurlijk rekening houden met de leeftijd van uw hond, de leefomgeving, reisgewoontes en contacten met andere honden. Dus als u teveel vaccineren wilt voorkomen dan is de Vaccicheck een prima oplossing om te kijken of uw hond nog voldoende beschermd is.

Ziekte van Weil                                                       
Voor de Ziekte van Weil (leptospirose) moet wel jaarlijks ingeënt worden. De Ziekte van Weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste ziekteverschijnsel is een nierontsteking. De bacteriën (leptospiren) worden via de urine uitgescheiden en met name via besmet (zwem)water van het ene naar het andere dier (rat-hond; hond-hond) overgedragen. De mens of hond wordt meestal besmet via zwemmen in open water of door het drinken uit plassen op straat of in het bos. De Ziekte van Weil is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden. Voor de Ziekte van Weil is titerbepaling niet zinvol. Het vaccin is, in tegenstelling tot de andere vaccins, een dood vaccin en kort werkzaam, ongeveer 1 jaar. Jaarlijks vaccineren wordt dus aangeraden.         

    
Niet inenten
Niet inenten is geen oplossing. Helaas zien we nog regelmatig uitbraken van besmettelijke huisdierziekten, zoals Parvo, met veel leed of dodelijke afloop als gevolg. Recent was er bijvoorbeeld een uitbraak van een kattenziekte in een asiel, waarbij veel katten zijn overleden. Inenten voorkomt dit soort leed. Zorg dat u geen spijt achteraf krijgt en geef uw huisdier de juiste zorg en bescherming.